Az új Kossuth utcai Női Vezérrel szemben lévő parkoló 8-18 óráig fizetős.                       Az új Kossuth utcai Női Vezérrel szemben lévő parkoló 8-18 óráig fizetős.                       Az új Kossuth utcai Női Vezérrel szemben lévő parkoló 8-18 óráig fizetős.                       Az új Kossuth utcai Női Vezérrel szemben lévő parkoló 8-18 óráig fizetős.                       Az új Kossuth utcai Női Vezérrel szemben lévő parkoló 8-18 óráig fizetős.                      
Első Előző [1] 2 3 4 5 6 7 Következő Utolsó
Nemzetkozi INBA Fitness verseny 2018.03.17 versenykiiras


Nemzetközi INBA Fitness verseny

Helyszín: Debrecen, Oláh Gábor utcai Sportcsarnok

Cím: 4032, Debrecen, Oláh Gábor utca 5 szám.

Szálláslehetőség:https://www.google.hu/maps/place/Sport+Hotel+Debrecen/@

47.54945,21.6340213,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x474

70debe90cbf01:0x29b6d518852757d1!8m2!3d47.54945!4d21.

63621?dcr=0
 

Oláh  Gábor utcai Sport HotelA verseny minden INBA Global –hoz tartozó és újonnan csatlakozó

 versenyzőknek nyitott!

Időpont: 2018. Március 17

Szervező: Vezér Fitness Debrecen és INBA Hungary

Bírók száma: 6 

Nevezési díj: 1.500Ft

Belépő jegy: 1700Ft

10 éves kor alatt szülői felügyelettel díjmentes!

Edző/segítő: 5 versenyzővel 1 edző díjmentesen bemehet a Backstagebe.

REGISZTRÁCIÓ MENETE:

1. lépés:

Elektronikus regisztráció a magyarországi INBA-ba (csak Magyar versenyzőknek)

http://www.zbodyfit.sk/el-prihlaska-na-sutaz/login-gen-os-profil.php?asoc=inbahu&lang=hu

FIGYELEM! IDE CSAK OLYAN MAGYAR VERSENYZŐKNEK KELL REGISZTRÁLNI

2018. MÁRCIUS 1-ig, AKIK MÉG SOHA NEM VERSENYEZTEK INBA VERSENYEN!

kecskesmelinda73@gmail.com  és inbahungary@gmail.com

2. lépés:

Elektronikus versenyregisztráció: 2018.január 1.- 2018. március 10 között itt:

https://www.zbodyfit.sk/el-prihlaska-na-sutaz/cestne-prehlasenie.php?sutaz=58&lang=hu

3. lépés:

Verseny regisztráció személyesen:

Időpont: 2018. március 16 - án pénteken 16:00-19:00

Helyszín: Vezér Fitness, 4031, Debrecen, Böszörményi út 150 szám, bejárat a Vezér utca

felől a nagykapun.

Verseny kezdete: 10 órától

Tervezett kategóriák:

A 2017-es versenyszabályzatban a korcsoport beosztás szerint:

Gyerek és junior kategóriák. Verseny számok: egyéni, duó, trió, csapat Korcsoport:

a korcsoport

 beosztás az alábbiak szerint alakul:I.korcsoport
2012 és kisebb
4-5 évesek és kisebbek
II. korcsoport
2011-2010
6-7 évesek
III. korcsoport
2009-2008
8-9 évesek
IV. korcsoport
2007-2006
10-11 évesek
V. korcsoport
2005-2004
12-13 évesek
VI. korcsoport
2003-2002
14-15 évesek
Junior-Fitness classic 


15 ( betöltött) - 17 évesek
Junior-Fitness classic 


17 ( betöltött) - 19 évesek
Junior-Fitness classic 


19 ( betöltött) - 20 évesek
Fitness classic, női 


20 ( betöltött) - 25 évesek
Fitness classic, női 


25 ( betöltött) - 30 évesek
Fitness classic, női 


+35 évesek
A duó, trió, és a csapatok esetében az idősebb versenyző születési éve szerint kell nevezni. 

TÖBB KATEGÓRIÁBAN IS LEHET NEVEZNI.

Azok a versenyzők akik egyéniben is indulnak,

illetve duó vagy csapat , az egyéni 1500 ft/fő, a duó és csapat nevezési díj 500 -500 ft/fő .

Szervező fenntartja a jogot kategória módosításra a versenyzők létszáma szerint!

Fitness classic, női kategóriák: 20 betöltött évtől - 25 éves korig

                                                  25 betöltött évtől - 30éves korig

                                                  +35 év fölöttA Junior és a női kategóriák esetében: első forduló: a 90 -105 mp gyakorlat 70 %, második forduló:

rutin forduló (T-WALK) hivatalos viseletben 30%. Fotó a "hivatalos viselet"-ről:

https://www.facebook.com/166480456790159/photos/pb.

166480456790159.-2207520000.1399570029./51909023

4862511/?type=1&theater
.Részvételi feltételek: a verseny célja a fitness versenyre természetes módszerekkel való felkészülés,

beleértve élelmiszerek és étrend kiegészítők.


International INBA Fitness competition 17.03.2018


International INBA Fitness competition Location: Debrecen, Sports-court in Oláh Gábor streetAddress: 4032, Debrecen, Oláh Gábor street 5.

Accomodationopportunity:

 https://www.google.hu/maps/place/Sport+Hotel+Debrecen/@47.54945,21.6340213,17z/data=!3m1!4b

1!4m5!3m4!1s0x47470debe90cbf01:0x29b6d518852757d1!8m2!3d47.54945!4d21.63621?dcr=0
 

The Sport Hotel in Oláh Gábor street

The competition is open for every INBA Global competitor included the new ones too.

Date: 17thMarch 2018.

The main organizers: Vezér Fitness Debrecen and INBA Hungary

Competent jury: 6 members

Registration-fee: 1500 HUF

Ticket price: 1700 HUF

The enter is free for children aged under ten with parental control.

Coach/Helper ticket: 1 coach is allowed to enter free into the backstage per every 5 competitors.

Registration process:

Step 1:

Registration online:  1th January 2018 - 10th March 2018:

https://www.zbodyfit.sk/el-prihlaska-na-sutaz/cestne-prehlasenie.php?sutaz=58&lang=huStep 2:

Personal registration

Date: 16th March 2018 (Friday), 16:00- 19:00

Address: Vezér Fitness, 4031, Debrecen, Böszörményi road 150. (Enter from Vezér street)

The competition starts at 10:00.

Proposed categories:

Children and junior categories

Contests: individual, duo, trio, team

Age group: age group assignment is as seen below:I.age group
2012 and younger
Age 4-5 and younger
II. age group
2011-2010
Age 6-7
III. age group
2009-2008
Age 8-9
IV. age group
2007-2006
Age 10-11
V. age group
2005-2004
Age 12-13
VI. age group
2003-2002
Age 14-15
Junior-Fitness classic
 
From age 15- 17
Junior-Fitness classic
 
From age 17- 19
Junior-Fitness classic
 
From age 19- 20
Fitness classic, Women’s
 
From age 20- 25
Fitness classic, Women’s
 
From age 25- 30
Fitness classic, Women’s
 
Age 35+
For duo, trio, and teams, the age of the oldest member counts.

You can enter more than one category.

Fort he competitors who enter both individual and duo, trio or team categories, the registration-fee is

1500 HUF for the individual and 500 HUF for the duo, trio or team category.

Organizers reserve the right to merge or to cancel a category with insufficient number of registered

contestants.

Fitness classic Women’s categories: From age 20- 25

                                                           From age 25- 3

                                                           Age 35+In junior and women’s categories:

First round: 90-105 seconds exercise (70% of the points can be given)

Second round: rutin round (T-WALK) in formal dress (30% of the points can be given)

Photo of the formal dress:

https://www.facebook.com/166480456790159/photos/pb.166480456790159.-2207520000.139957002

9./519090234862511/?type=1&theater


The competition is designed only for competitors who prepared by using natural techniquesand natural

nutrition without the use of any substances harmful to one’s health.


Nemzetkozi INBA szabalyzat 2017

INBA Global gyerek és junior fitnesz versenyszabályok (2017)

Érvényes: 2017-től visszavonásig


Tartalom:


Előszó


I.általános tudnivalók és információk


II.verseny értékelés


III.fegyelmi eljárások 


 IV.gyakorlat pontozása


V.elemcsoportok, amelyekből a gyakorlatot össze kell állítani


VI.gyerek, és junior kategóriák


Előszó


A fitnesz versenyeken a biráskodás pontozással történik.

A legjobban kidolgozott szabályrendszer mellett sem lehet a szubjektív tényezőket teljesen kizárni.


Ez a szabálykönyv azért készült, hogy segítséget nyújtson a lehetőség szerinti objektív bíráskodáshoz.

Segítse a versenyzőket és az edzőket a felkészülésben, illetve a felkészítésben.


I. Általános tudnivalók és információk 


A versenyek szabályai folyamatosan változtak, és alkalmazkodtak a sportág fejlődéséhez. 


1.Gyakorlat forduló


Ez egy kb.90 másodperces gyakorlat, amit a versenyző saját zenére mutat be, melyben a koordinált

mozgást, erőt, állóképességet, az ízületek mozgékonyságát és izmok lazaságát, valamint a művészi

hatást, a showszerű végrehajtást értékelik a pontozóbírók. A fitnesz gyakorlat több sportágból

táplálkozik: akrobatika, a tánc különböző válfajai, a torna, ritmikus gimnasztika, illetve az aerobik,

ugyanakkor csak bizonyos százalékban engedélyezettek ezek a mozgásformák. Ez adja a sportág

egyedi jellegét és megjelenési formáját.


2. A versenyek célja


az INBA versenyek népszerűsítése,


az egészséges életforma elterjesztése,


a fiatalok testi fejlődésének elősegítése,


a tehetségek kibontakoztatása.


3. Versenyrendszer felépítése


Az  INBA egyéni, duó, trió és csapatversenyeket  átlátható, értékelhető rendszerben szervezzük.


4. A versenyek lebonyolítási rendje


Az I–II–III–IV–V–VI korcsoportos versenyzőknek a verseny 1 fordulóból áll: 


A gyakorlat fordulójából.


A VII korcsoportos, junior versenyzőknek két fordulóból áll, a gyakorlat forduló zenére és a testforduló .( rövid sport napdrág, sport top, sportcipő)


5. A verseny résztvevői:


A mindenkori versenykiírásnak megfelelően.


6. Nevezés:


Online nevezés a nevezési határidőig. Helyszíni nevezés nincs. Nevezési díj a versenykiírásnak megfelelően. Csak olyan gyerek és junior versenyző indulhat, aki érvényes, 6 hónapnál nem régebbi sportorvosi engedéllyel rendelkezik és azt be is mutatja. Továbbá bemutatta a szabályosan kitöltött, fényképes egyesületi tagsági könyvet, amelyet a sportoló és az egyesület elnöke is aláírt és lebélyegzett. A felnőtt fitness versenyzők az eddig is érvényben lévő feltételek szerint neveznek és regisztrálnak, Ők indulhatnak egyéni versenyzőként,akkor is ha nem tagjai egy egyesületnek vagy klubnak sem .


Éves tagsági díj megfizetése kötelező minden magyar versenyzőnek, a már érvényben lévő INBA HUNGARY online oldalon, ennek összege: 3000 ft.


A nevezett versenyzők esetében az edző és versenyző közös döntése, hogy melyik korcsoportban és kategóriában indítja versenyzőjét a versenykiírásban megjelölt időpontig. Csak saját vagy magasabb korcsoportba lehet nevezni.


7. Indulási sorrend


Az indulási sorrendet a verseny kezdete előtt 1 órával a versenyiroda által sorsolt rajtszám dönti el.


8. A versenyzők igazolása


A versenyzők igazolása a verseny helyszínén a verseny kezdete előtt történik érvényes tagsági könyv bemutatásával. Csak olyan gyerek és juniorversenyző indulhat, aki érvényes, 6 hónapnál nem régebbi sportorvosi engedéllyel rendelkezik és azt be is mutatja. Továbbá bemutatta a szabályosan kitöltött, fényképes egyesületi tagsági könyvet, amelyet a sportoló és az egyesület elnöke is aláírt és lebélyegzett.


9. A verseny díjazása


A verseny díjazását a versenyt rendező szervek határozzák meg.


10. Versenyterület


A versenyterület nagysága legalább 8 × 8 és legfeljebb 10 × 10 m. 


11. Bírók


A bírók működésének alapfeltételei:


a bíróknak kapcsolatban kell állniuk a fitnesz mozgalommal,


az INBA szabályokat kiválóan kell ismerniük,


érvényes bírói vizsgával kell rendelkezniük,


sikeresen, elfogulatlanul kell bíráskodniuk a versenyeken.


12. Az eredmények közzététele


A versenyt követően nyilvánosan közölni kell a versenyzők összpontszámát, és helyezését.


13. Zenekíséret


A fitnesz gyakorlat fordulójában a zenei felvételnél:


több zenei részlet keverhető, abban az esetben, ha ennek összhatása nem zavaró,


hangeffektusok megengedettek,


a zene pendrivon vagy CD lemezen 


csak 1 versenyző gyakorlatának zenéje szerepelhet egy eszközön


a felvételnek jó minőségűnek kell lennie.


A gyakorlat ideje kb.90–105 másodperc, amely az első zenei hanggal kezdődik és az utolsó zenei hanggal fejeződik be. Amennyiben a zene ennél hosszabb 1 pont vezetőbírói levonás jár, az időmérő bíró tájékoztatása alapján.


14. Öltözet


a versenyben a ruházatnak takarnia kell a test minden kritikus részét.


az öltözet aljának ízlésesen takarónak kell lennie a lábak közötti átmenő részen is. 


a „fitnesz gyakorlat” fordulójában olyan versenyruha megengedett, amely nem zavarja a mozgást, és amelyben jól láthatóak a test mozdulatai. Csak olyan kellékek használhatók, amelyek nem segítik az elemek technikai végrehajtását (ugródeszka, dobogó nem megengedett).


tiltott kellékek használata 1 pont főbírói levonást eredményez.


minden olyan fordulóban, ahol a versenyző ruházata eltér a szabályoktól, 1 pont főbírói levonás jár.


15. A gyakorlat megszakítása


amennyiben valamely fordulón a versenyző szólítása után 30 másodperccel nem jelenik meg, vagy valamely oknál fogva nem fejezi be a fordulót, kihagyott fordulóként kell értékelni. (0 pont)


a gyakorlat értékelhető, ha a versenyző megszakítja, de nem hagyja el a versenyterületet, majd folytatja gyakorlatát és közben legfeljebb 2 × 8 zenei ütem telik el. A levonás ebben az esetben művészeti hatás bírónként 0,1–0,5 pont alkalmanként, a megszakítás hosszától függően. (Amennyiben elhagyja a versenyterületet a gyakorlat értéke 0 pont.)


amennyiben valamely versenyző 0 pont összpontszámot ért el a versenyen, a felmenő rendszerű versenyrendszerben akkor sem juthat tovább, ha a versenyzők létszáma ezt lehetővé tenné.


16. Reklamáció


A pontozással és az eredményekkel kapcsolatos reklamációt csak értékelhető és valós visszajátszással fogadunk el (összehasonlító videó két versenyző között). A versenyző saját felelősségére abbahagyhatja gyakorlatát, ha az alábbi körülmények bekövetkeznek:


helytelen zene betétele, amely a stúdió hibájából ered,


általános felszerelési hiba (színpadi megvilágítás),


ha a zene a stúdió hibájából megszakad.


A bírói testület elnökének engedélyével a versenyző újra elkezdheti gyakorlatát,(apró sérülés, zavaró körülmény) melynek bemutatása után reklamációnak helye nincs.


II.A verseny értékelése


 Bírói testület


A versenybírói testület min.6 bíróból áll. Közülük 1 főbíró, 2 bíró a gyakorlat tartalmát, 2 bíró a gyakorlat technikáját, 2 bíró a gyakorlat művészeti hatását pontozza. Az egyik bíró méri a gyakorlat idejét is, így egyben időmérő bíró is.


 


Minden versenyen 6 bíró pontoz, melyet az adott verseny rendezője és az INBA EUROPE gyerekfitness szakág elnöke jelöl ki.


Az INBA szabályaiban meglévő szempontok irányt adóak 


Értékelés: 1-3 helyezett: kupa, érem, oklevél és ajándékcsomag.  A 4-ik helyezettől: emlékérem, oklevél és ajándékcsomag.


III:Fegyelmi eljárások


A verseny minden résztvevőjének be kell tartani a versenyek szabályait és előírásait.


A versenyzőt figyelmeztetni kell, ha:


helytelenül viselkedik a versenyterületen vagy azon kívül,


sportszerűtlen magatartást tanúsít,


tiszteletlenül viselkedik a bírókkal, illetve hivatalos személyekkel


A versenyzőt egyszeri figyelmeztetés után a versenyből ki kell zárni!


Ugyancsak ki kell zárni a versenyzőt, ha edzője vagy kísérője mutat sportszerűtlen magatartást versenyen vagy azon kívül.


Figyelmeztetést hivatalosan a vezetőbíró tehet.


IV.A gyakorlat pontozása


Minimum követelmények:


Erőelem: min: 2 mp kitartás.


Akrobatika: - minimum legyen határozott eleje és vége,


                  - tartalmazzon 2,max 3 elemből álló dinamikus akrobatikus átlósort (kötelező).


Gimnasztikai ugrások: dinamikus ugrások, nyújtott feszes testtel történő saját tengelyen való átfordulás.


Lazaság: a lábak által bezárt szögnek minimum 170º-nak kell lennie.


Minden elemcsoportból minimum 3 db elem bemutatása, összesen 12 db.


Fekvőtámaszban a mellkas és a föld távolsága nem lehet nagyobb mint 15 cm.


Talajon végzett spárgánál a föld és a láb között maximum 5 cm távolság lehet (ne lehessen átlátni alatta)


A gyakorlat ajánlott összetétele:


showszerű végrehajtás 20%,


akrobatikus elemek 20%,


gimnasztikai ugrások 20%,


erőelemek 20%,


ízületi lazaság, izmok nyújthatósága 20%.        


A művészihatás 3 alapelve: 


zene használat


területhasználat


előadásmód, show 


Zene használat: 


A zeneválasztás és a zenehasználat a gyakorlat alapvető része.


A zene összhangban legyen a koreográfiával, pl: magas hangoknál ugrás, mély hangoknál talaj elem.


A zene stílusa passzoljon a versenyző ruhájához és stílusához.


Területhasználat: 


A művészi hatás bírók értékelik a térformák alkalmazását, a versenyterület hatékony kihasználását.


Fontos a nyolc ütemek száma és haladási útvonalak, elhelyezés és egyensúly, illetve a térformák.


Előadásmód,  show : 


Követelmények: a  versenyző olyan képessége, amellyel a felépített koreográfiáját művészi előadássá alakítja át korcsoportjának megfelelő szintű mozdulatokkal. Legyen kreatív és egyedülálló. Az állásban, talajhelyzetben és repülési fázissal végrehajtott elemek logikusan felépített váltakozásai a gyakorlat során.


közönség megnyerése


magával ragadó legyen


érezze a koreográfia és a zene kapcsolatát, át tudja azt adni


a zene stílusával harmonizáló előadásmód


olvadjon egybe a zenével, minden mozdulat és apró rezdülés fejezze ki a versenyző kapcsolatát a zenével és azt, hogy érti és érzi a zene mondanivalóját


életkornak és egyéniségnek megfelelő előadásmód


könnyedség


a kezdőpóz fontossága


a versenyzőnek maximális precizitással kell bemutatni az elemeket,valamint  az átvezetéseket, elemkötéseket.

Nemzetkozi INBA szabalyzat 2017 folytatas

.  Duó,trió és csapat gyakorlatoknál pedig az emelést és partnerkapcsolatok pontozzák.


a versenyző úgy zárja le a koreográfiát, hogy kerek egész érzetét keltse, a végén fontos a végpóz, és az odajutás módja


valamilyen stílus esetén, a legfőbb stílusjegyek megjelenítése a koreográfiában 


a versenyző életkorának, egyéniségének megfelelő koreográfia


a koreográfia, a versenyruha és a zene kapcsolata


minden mozdulat érje el a maximális kiterjedését


be kell fejezni az előző mozdulatot a következő megkezdése előtt


folyamatosság


az egyik mozdulatból logikusan, megtörés nélkül adódjon a következő, és ezek láncolata hassa át a koreográfiát


Duó, trió és csapat kategóriákban két emelés kötelező a gyakorlatban. Ezeket a kezdő és végpóz is tartalmazhatja. Erőszakot, rasszizmust kifejező, valamint vallási és szexuális tartalmú témák nem elfogadottak.


Figyelni kell a minőségre, a kifejezésmód és  partnerség ( duó, trió és csapat)


A művészihatás bíró: - a gyakorlat koreográfiáját összesen 10 pontról értékeli levonásokkal.


kis hiba - 0,1 : kis eltérés a tökéletestől


közepes hiba - 0,2 : jelentős eltérés a tökéletestől  


nagy hiba - 0,3 : nagy eltérés a tökéletestől


elfogadhatatlan              - 0,5 pont:művészileg elfogadhatatlan


 


A tecnikai ,- kivitelbíró: - itt a bíró a mozdulatok technikai kivitelezését értékeli. Minden mozdulatot maximális precizitással, hibátlanul kell végrehajtani.Ide tartoznak a nehézelemek, a koreográfiában átvezetések, elemkapcsolások, partnerség és elemelések  valamint a szinkronitás a :duó, trió és csapat gyakorlat esetén.


 


A technikai, kiviteli bíró az alábbiak szerint vonja a kis, közepes és nagyhibákat:10 pontról értékeli levonásokkal


kis hiba (- 0,1 pont): - kisfokú eltérés a helyes technikától, kisebb tartáshibák,


- pontatlanság síkokban és irányokban,


- rendezetlen kéz-, ill. kartartás.


közepes hibák (- 0,2 pont): - közepes szintű tartáshibák,


- közepes mértékű eltérés a helyes technikai végrehajtásnál,


- elégtelen magasság felugrásoknál,


- fordulatok elégtelensége,


- elégtelen spárgahelyzetek,


- bizonytalan egyensúlyi helyzetbe való érkezés.


nagy hiba (- 0,3 pont): - súlyos tartáshibák,


- súlyos technikai hibák,


- elbotlás a gyakorlat alatt, súlyos egyensúlyvesztés,


- (- 0,5 pont) : - elesés a gyakorlat alatt,


- (- 1 pont)    : - kis kiterjedésű, szűk mozdulatok az egész gyakorlat alatt,


- erőállóképesség hiánya.


 


A nehézelem bíró:  - elem használatot pontoz,  


A versenyző három dimenzióban mozogjon, és a gyakorlatban úgy kell kiválasztani az elemeket, hogy vegyesen tükrözzék a különböző képességeket arányosan elosztva.


A koreográfia tükrözze a versenyző legjobb fizikai képességeit és előadói tehetségét, rejtse el az esetleges hiányosságokat. 


Legyen komplex és változatos, kreatív és intenzív.


A 4 elemcsoport elemei, a csoportoknál nezézségi sorrendben vannak felsorolva .


Kivitel szempontjából  a nehézelemek megfelelő technikája kerül értékelésre:


 


 


 


egy nehéz elemért maximális levonás: - 0.5 pont


 


kis hiba  -0.1


 


közepes hiba -0.2


 


nagy hiba -0.3


 


esés                         -0.5    


 


Itt az a lényeg,hogy nem megfelelő kivitelezésnél levonások vannak, mint pl: a spárga helyzete nincs 160 fok minimumban akkor levonás.


Holtverseny esetén az I–II–III–IV–V–VI–VII. korcsoportban a magasabb technikai pontszámot elért versenyző a győztes, amennyiben így is egyforma a pontszám, a művészeti pontot kell figyelembe venni. A versenyző számára előnyösebb, ha a gyakorlatát minél értékesebb elemekből állítja össze, mert a tartalom pontszám magasabb, de ügyelni kell a helyes technikai végrehajtásra.


V.Elemcsoportok, melyekből a gyakorlatot össze kell állítani.


Erőelemek: dinamikus erőelemek


Fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás 


Fellendülés kézenállásban


Helikopter


Fellendülés kézállásba 180 fokos fordulattal


Egy lábas Wenson


Kézenállás, mellre gördülés (delfin)


Alkaron kézenállás


Dupla Wenson


Erőkézenállás 


Kézenállás 360 fokos fordulattal


Erőkézenállás: erőből lendület nélkül kézenállásba 


Fekvőtámaszban karhajlítás és nyújtás terpesztett lábbal, egy karon


Egy kezes kézenállás


Kézenállásból ereszkedés alkartámaszba-könyökmérlegbe


Dupla Wensonból emelés kézenállásba


Fekvőtámaszban karhajlítás és nyújtás haladással


Kézenállás, 360 fokos fordulat, leengedés könyöktámaszba


Statikus erőelemek, minimum 2 mp-ig kitartva


Támaszülő tartás terpeszben


Támaszülő tartás


Fejenállás


Wenson ülőtartás


Könyökmérleg terpeszben


Könyökmérleg zárt lábbal


Magas ülőtartás terpeszben


Magas ülőtartás zárt lábbal 


Terpesz támaszülő tartásban 180 fokos fordulat


Ülőtartásból kiemelés kézenállásba


Magas támaszülő tartásban 180 fokos fordulat


Fejenállásból kitolás kézállásba


Könyökmérleg egy karon, terpesztett lábbal


Támasz mérleg


Wenson ülőtartásból emelés kézenállásba


Magas ülőtartás lengetés jobbra és balra


Előre gyertya 2 mp, egyik láb hajlítása, kinyújtás 2 mp, leengedés zárt lábbal


Könyökmérleg egy karon


 


Gimnasztikai elemek: ugrások- átugrások  


Bátorugrás


Ördögugrás


Fúrófelugrás


Futó átugrás


Oldalterpesz felugrás


Ollóugrás


Őzugrás


Guggoló felugrás (zsugorugrás)


360 fokos fordulat, felugrással


Guggoló felugrás egyik láb nyújtásával előre Kozák)


Spárga futó átugrás


Terpeszcsuka


Kadett ugrás


Kézen átfordulás hídon át előre vagy hátra


Spárgafelugrás 


Zsugor Susunova


Futó átugrás 180 fokos fordulattal


Sissone felugrás spárgába 


Zsugor ugrás 360 fokos fordulattal 


Egy lábról egy lábra történő ugrások


Terpeszcsuka felugrás 180 fokos fordulattal


Kozák ugrás 180 fokos fordulat 


Kadett ugrás spárganyitással


Guggoló felugrás egyik láb nyújtásával előre 180 fokos fordulat


Két lábról két lábra történő ugrások


 


Lazasági elemek


Magas láblendítések 


Híd


Spárga (haránt, oldalt)


Mérlegállás (90 fok felett a láb) – mellső, oldalsó, hátsó


Oldal mérlegállás


Álló spárga


Fekvő spárga


Hídban lábemelés spárgáig


Állásban magas láblendítés, dőlés spárgába (előre, oldalra, hátra)


Törzshullám spiccen felállva


Sarokülésből spiccen emelkedés törzshullámmal állásba 


Illusion


Törzshajlítás hátra hátsó mérlegállásba


Magas lábemelés lábfogással spárgáig (előre, oldalra, hátra) talpon


Spárgamérleg


Oldal mérlegállás lábfogással, spárgahelyzetig


Állásban spárga lábfogás nélkül 


Törzshajlítás hátra mérleg spárga helyzetben 


Hason fekvésben egyik láb emelése hátra lábfogással spárga helyzetig fej fölé


Oldalmérleg állás lábfogás nélkül, spárgahelyzetig


Állóspárga lábujjon 3mp, v. forgással 360fok


Oldalmérleg állás lábfogással lábujjon 


Állásban lábemelés bármely irányba lábfogással, forgás lábujjhegyen.


Hátsó mérlegállás láblendítéssel spárgáig lábujjhegyen 


Láb átfogás álló spárgában, dőlés oldalra


Akrobatikai elemek


Guruló átfordulás (előre, hátra) 


Cigánykerék 


Egykezes cigánykerék


Rundel ugrás


Cigánykerék alkaron


Guruló átfordulás hátra kézen állásban


Cinzga előre vagy hátra                                         


Kézen átfordulás előre, repülési szakasszal 1 vagy 2 lábra (Foder)

Nemzetkozi INBA szabalyzat 2017 folytatas 2


·         Kézen átfordulás repülési szakasszal egy vagy két lábra (Dánfoder)·         Kézen átfordulás hátra repülési szakasszal 1 vagy 2 lábra (Flikk)·         Szabadátfordulás oldalra (Arábel)·         Szabadátfordulás előre ülésbe (Forverc )·         Hátra szaltó·         Hátra szuplé szaltó·         Helyből arabel-1 lépéssel·         Arabel-flick·         Flick fekvőtámasz helyből·         Flick megállítva kézenállásban·         Előre szaltó (Forverc)  VI. Gyerek és junior kategóriák verseny számok: egyéni, duó, trió, csapat korcsoport: a korcsoport beosztás az alábbiak szerint alakul:I .korcsoport:
2012 és kisebb
II.korcsoport:
2011-2010
III.korcsoport:
2009-2008
IV.korcsoport:V.korcsoport:VI.korcsoport:VII.korcsoport:
2007-20062005-20042003-20022001-2000 junior
    

A duó, trió, és a csapatok esetében az idősebb versenyző születési éve szerint kell nevezni.Minden versenyzőnek kívánunk sikeres felkészülést és szép eredményeket az INBA versenyein!Bármely más, a szabályokon kívül eső döntést az INBA GLOBAL Szövetség vezetése hozza meg, amely kötelező a versenytársak számára.


Első Előző [1] 2 3 4 5 6 7 Következő Utolsó
2018. február 18. - vasárnap
Bernadett napja van
Látogatók: 868778


Válaszd ki miről szeretnél hírlevelet kapni:
Név:

E-mail cím: